Het ontwerpproces

Heb jij een stuk grond waar jij graag een voedselbos van wil maken? Een ontwerp is ontzettend belangrijk! Lees hier hoe ik werk en hoe ik jou kan helpen met het realiseren van een voedselbos.

Stap 1
Intake
Samen bepalen we wat het doel van het voedselbos is en hoe de omstandigheden zijn. Is het voor eigen gebruik? Wat voor een grondsoort is het? Hoe hoog staat het grondwater? Zijn er natte of droge plekken? Is het openbaar toegankelijk? Wordt het een productiebos? Welke elementen zijn wenselijk, een poel, heggen, enz.?

Ook hoor ik graag welke bomen, struiken en vaste planten je graag in je voedselbos wilt hebben. Daarnaast kijken we naar eventuele financieringsmogelijkheden. De intake is een zeer belangrijk onderdeel en afhankelijk van de omvang van het perceel, neem ik hier wel een dagdeel de tijd voor.
Stap 1
Stap 2
Kosten
Een goed ontwerp is de basis voor een vitaal voedselbos. Hier gaat best veel tijd in zitten. Het eerste gesprek is gratis. We kunnen dan aftasten of we de samenwerking zien zitten. Daarna maak ik een offerte voor het vervolg.
Stap 2
Stap 3
Schets ontwerp
Aan de hand van de wensen en de inventarisatie van het gebied, maak ik een schetsontwerp voor het voedselbos. De soorten voor de kruinlaag worden bepaald en ingetekend. Ook eventuele paden en elementen worden vastgelegd.
Stap 3
Stap 4
Technisch ontwerp
Bij het technisch ontwerp wordt nog meer in detail gegaan. De kruinlaag, met soortnamen is ingetekend. Ook de tussenlaag en struiklaag zijn ingetekend en de meeste soortnamen zijn bekend. Dit is een digitaal ontwerp.
Stap 4
Stap 5
Plantenlijst
Als het ontwerp klaar is, kunnen we de plantenlijst compleet maken. Ook kunnen we dan eventueel een fasering aanbrengen. Je hoeft namelijk niet alles in 1 keer te planten. Een voedselbos moet letterlijk en figuurlijk groeien.
Stap 5
Stap 6
Uitvoering
De daadwerkelijke aanplant verzorg ik niet. Ik kan wel adviseren en bemiddelen. Soms moet er eerst grondwerk verricht worden (bijvoorbeeld graven van een poel). Ik heb goede contacten met boomkwekers en gespecialiseerde hoveniers.
Stap 6